tienerouderschap – lesinhoud – 3. lusten en lasten

eLearning Nietofwelzwanger | tienerouderschap

inleiding | wat ga je leren | lesinhoud | veelgestelde vragen | kennistest | links

Tienerouderschap | Lesinhoud | 1. Achtergrond | 2. Omgeving | 3. Lusten en lasten | 4. Hulp | 5. Financiële en juridische aspecten

3. Lusten en lasten

Positieve gevolgen

Voor zowel jonge moeders als jonge vaders brengt het ouderschap vaak niet alleen problemen met zich mee.

Het kan ook zorgen voor meer structuur en verantwoordelijkheid.

Problemen van tienerouders

Problemen op het gebied van gezondheid komen vooral voort als ze komen uit een gezin met een lagere sociaal-economische status. Die heeft een negatieve invloed op de gezondheid van mensen (RIVM 2009).

Lager opgeleiden roken vaker, roken veel vaker zwaar, zijn minder vaak geheelonthouder, drinken vaker zwaar en sporten minder (RIVM 2009).

Lager opgeleiden voelen zich minder gezond, zijn vaker ziek en hebben een lagere levensverwachting.

Tienerouders hebben vaak een lagere sociaal-economische status en lopen daardoor een groter risico op gezondheidsproblemen.

Ook hun kinderen hebben een hogere kans om later meer gezondheidsklachten te krijgen.

Borstvoeding

Brits onderzoek (Dyson 2010) wijst erop dat tienermoeders uit achterstandsgezinnen minder borstvoeding geven dan andere moeders.

Aandacht voor het belang van borstvoeding is dan nodig.

Hoger sterftecijfers baby’s

Baby’s van jonge moeders kennen een hoger sterftecijfer dan baby’s van oudere moeders (Offerman et al. 2005).

Deze verschillen zijn niet te verklaren door sociaal-economische factoren of door het opleidingsniveau van de moeder.

Kinderen vaker ziek

Tijdens het opgroeien zijn kinderen van jonge moeders ook vaker ziek en krijgen ze vaker een ongeluk.

Kans bij kind op problemen

Vooral kinderen die opgevoed worden door een depressieve moeder die weinig sociale steun ontvangt, hebben een grote kans op cognitieve en emotionele problemen.

Armoede, slechte woonomstandigheden, onveiligheid in de buurt, financiele problemen kunnen zorgen voor een minder voorspoedige ontwikkeling bij een kind.

Tienerouders hebben meer kans op een combinatie van deze problemen die zorgen voor een toename van stress en daarmee een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het (ongeboren)kind.