tienerouderschap – lesinhoud – 5. financiële en juridische aspecten

eLearning Nietofwelzwanger | tienerouderschap

inleiding | wat ga je leren | lesinhoud | veelgestelde vragen | kennistest | links

Tienerouderschap | Lesinhoud | 1. Achtergrond | 2. Omgeving | 3. Lusten en lasten | 4. Hulp | 5. Financiële en juridische aspecten

5. Financiële en juridische aspecten

Financiële regelingen voor tienerouders

Net als alle ouders hebben tienerouders recht op kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Daarnaast hebben tienermoeders die jonger zijn dan 18 jaar en nog thuis wonen recht op een babyuitkering van de gemeente.

Sommige extra (medische) kosten komen in aanmerking voor een vergoeding uit de bijzondere bijstand. De regels voor bijzondere bijstand verschillen per gemeente.

Voor tienermoeders die nog studeren is er naast de studiefinanciering ook een éénoudertoeslag.

Regels rondom erkenning en gezag

Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de vader het kindje erkennen. Dat kan alleen als zowel moeder als vader dit willen.

Op dat moment kunnen de ouders ook de achternaam van de baby kiezen. Als de vader de baby niet erkent, krijgt het kindje automatisch de achternaam van de moeder.

Als ouders getrouwd zijn, is de erkenning automatisch geregeld.

Als een moeder 18 jaar of ouder is, krijgt ze automatisch het ouderlijk gezag. Hierdoor is ze verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Als een moeder jonger is dan 18 jaar zal ze niet automatisch het gezag krijgen. Zij moet dan een verzoek daartoe indienen bij de rechtbank.

Als de vader wel ouder is dan 18 en het gezag over het kindje zou willen hebben moet hij ook een verzoek bij de rechtbank indienen.

Voor moeders die jonger zijn dan 16 jaar kan een voogd worden aangesteld die het gezag uitvoert tot de moeder 18 jaar oud is. Dit kunnen de ouders zijn van de tienerouder maar ook een voogdijinstelling.

Ondertoezichtstelling (OTS)

Als een tienermoeder onder toezicht staat en een kindje krijgt, staat de baby niet automatisch ook onder toezicht.

De raad van de kinderbescherming zal dan onderzoeken of een OTS nodig is voor het nog niet geboren kind.

Als dit zo is, dan stopt de voogdij pas als de rechter dit goedkeurt en niet automatisch als de moeder 18 wordt.